کنکور

مهم ترین دغدغه برای دانش آموزان سال سوم، افزایش نمرات و معدل در امتحان های نهایی است. همه می  دانیم که نمره  ی دروس سال سوم در نمره  ی کنکور تأثیر داده می  شود و سال سومی ها باید خودشان را برای گرفتن نمره های عالی آماده کنند. اما چگونه می  شود هم معدل بالایی به دست آورد، هم برای کنکور سال بعد آماده شد. راهکارهای پیشنهادی گروه آموزشیA2شما را به این مهم می رساند.

برای آموزش و کسب نمره بالا در درس زبان انگلیسی روشهای زیر را به کار ببرید:

1- حضور در کلاسهای زبان انگلیسی مدرسه و جلسات تدریس خصوصی زبان: برای آموزش صحیح درس زبان انگلیسی در کلاسهای مدرسه و جلسات آموزشی زبان خصوصی شرکت نمائید.

2- یادگیری لغات جدید در داخل متن: لغات و کلمات جدید هر درس را در داخل متن یاد بگیرید و درک کنید. نحوه کاربرد و استفاده از لغات جدید در جمله را بیاموزید.

3- یادگیری قواعد زبان در طول ترم و حل مثال از آنها: قواعد و گرامری که در هر درس ارائه می گردد از مهمترین بخشهای هر درس بوده و با یادگیری آنها می توانید به کسب نمره خوب در زبان انگلیسی نزدیکتر شوید.

4- خواندن متن دروس زبان و ترجمه و تفسیر آن برای خود: معمولا لغات جدید هر درس در داخل متن های آن درس هم استفاده شده است. با مطالعه متن درس هم درک مطلب خود را تقویت می کنید و هم لغات جدید را می آموزید.

5- مرور منظم لغات و گرامرهای جدید: حین یادگیری لغات جدید و گرامر هر درس، جزوات خلاصه ای برای خودتان یادداشت نمائید تا بعدا بتوانید آنها را مرور کنید.