package

دلایل آموزشی مکالمه بزرگسالان با سیستم کتاب های American English File (Second Edition)

این کتب در سطوح مختلف آموزش مکالمه (زبان عمومی) در برگیرنده محتوای آموزشی زیر می باشند:

  • آموزشی دیجیتالی گسترده از طریق CDآموزشی همراه کتاب و نرم افزار Onlineتحت عنوان Oxford learners'Book shelf   
  • آموزش از طریق فیلم علاوه بر محتوای دیجیتال بعد از تدریس هر بخش
  • آموزش نکات گرامری به صورت INDUCTIVE
  •  INDUCTIVE به این معنی است که این کتب به همه مباحث گرامری پر کاربرد در مکالمه می پردازد اما با ارائه مثال های متعدد به آموزش مباحث گرامری پرداخته و دیدگاه تئوری نسبت به آموزش گرامر ندارد. این نوع آموزش در دنیای مدرن امروز به زبان آموزان عزیز این فرصت را می دهد تا نکات گرامری را لمس و قابلیت استفاده از نکات تدریس  شده توسط این متد را در مکالمه پیدا کنند.
  • تمرینات دوره ای به جهت مرور نکات مهم تدریس شده بعد از اتمام هر بخش در کتاب اصلی آموزشی و کتاب کار در منزل
  • هر کتاب در هر سطح آموزشی شامل 3 عدد CDبا کاربرد متفاوت است.

چشم انداز آموزش از طریق کتب مکالمه (  American English File 2nd Edition)

گروه آموزشیA2به دانش پژوهانی که این سیستم آموزش مکالمه را دقیق و صبورانه دنبال می کنند تضمین می دهد که می توانند بعد از گذراندن دوره های موجود بر اساس تعیین سطح اولیه به قابلیت های خاصی در مکالمه دست یابند و انگلیسی را اصولی، کاربردی و با خلاقیت کافی استفاده نمایند. این کتب به افراد این فرصت را می دهدکه زیر ساخت زبان عمومی خود را در چهار مهارت تقویت کنند.

  !!!! توجه

در این دوره آموزشی، زبان آموزان میتوانند یک کتاب آموزشی را درمدت زمان کوتاهتری نسبت به کلاسهای گروهی به اتمام برسانند.

نکته قابل توجه در این دوره یکسان بودن قیمت این دوره ها با کلاسهای گروهی میباشد.    

این دوره ها به شرح زیر میباشند:

Package

 

تعداد جلسات

 

ترم

سطح آموزشی

 

15

Starter

Basic

 

20

Book 1

Elementary

 

22

Book 2

Pre- Intermediate

 

22

Book 3

Intermediate

 

25

Book 4

Upper- Intermediate

 

25

Book 5

Advanced

 

֎همچنین ان دسته از دوستانی که از سطح دانش زبانی پایین برخوردار هستند و به دلیل مهاجرت و یا ادامه تحصیل به مدرک IELTS  نیاز دارند میتوانند از  package  ویژه A2 استفاده نمایند.

Package A2

BASIC                                         IELTS

6 ماه