تافل

TOEFLیکی آزمونهای بین المللی زبان انگلیسی است که توسط موسسه ETS دانشگاه پرینستون برگزار می شود. TOEFL حروف اول عبارت Test of English as a Foreign Language است و اولین بار در سال ۱۹۶۴ میلادی برگزار شد. آزمون تافل همانند سایر آزمون های بین اللملی دیگر، ۴ مهارت اصلی را مورد سنجش قرار میدهد. این آزمون در سراسر دنیا به 2 شکل  PBT و iBT برگزار می شود.

 

 

  Internet Based TOEFL – IBT تافل اینترنتی

 

 SPEAKING PART

اسپیگینگ تافل به دلیل ادغام شدن سه مهارت گفتاری، خوانداری و نوشتن تفاوت بسیار زیادی با اسپیکینگ ایلس دارد. از این رو یکی  از دشوارترین  امتحانها  میباشد ،یعنی در صورت ضعف  در یک مهارت   شما توانایی امتحان دادن در هیچ کدام از بخش های آن را ندارید. اسپیکینگ تافل شامل 6 سوال میباشد که با تمرین و ممارست  و همچنین با یادگیری ساختار های کلیدی  که در کلیه موضوعات کاربردی می باشند و به کاربردن صحیح آنها میتوانید به هدف خود نايل شوید.

 

تدریس خصوصی تافل در پارسیس

کلاس های خصوصی تافل موسسه پارسیس با توجه به داشتن مدرسین برتر این امکان را برای شما فراهم میکند که در کمترین زمان بهترین نمره را دریافت کنید.

یکی از ویژگی های برتر موسسه پارسیس فراهم کردن زمینه تماس با دانشجویان قبلی مجموعه، جهت کسب اطمینان خاطراز کیفیت بالای آموزشی کلاسها ، قبل از شروع دوره تافل خود است.

  • همچنین این مجموعه هر ماه به صورت رایگان یک کارگاه آموزشی برای شاگردان به منظور رفع اشکال و تمرین دروس تدریس شده، برگزار میکند.

 

نکات کلیدی Speaking :

نمونه سوالات 1 و2 به همراه جواب و نکاتی که نمره را افزایش میدهند.

 

Q: Who is the most valuable person in the group you belong to? Why is this person the most valuable? Please include specific examples and details in your explanation

Preparation time: 15 seconds

Response time: 45 seconds

 

نمونه جواب قابل قبول برای سوال بالا

 

I strongly feel that the most valuable person in my group is my father.my group, of course, is my family. I feel this way because my father is the only person in my family who works. This means that it’s the money he earns that enables my family to live comfortably. He helps my family live in a nice house, have enough to eat, and take one or two trips every year.my father does a good job of taking care of us. Another reason is that he instructs me on how to be a good person. He has taught me good manners and shown me the proper ways to act towards other people. Thanks to his instructions, I feel that I’ve become a much better person

 

با استفاده کردن از عبارات زیر میتوانید جواب منسجم تری داشته باشید

بیان ایده

دلیل آوردن

مثال آوردن

1. I believe that….

2. in my opinion……

3. I consider….

4. It is my estimation that….

5.I strongly feel that

1firstly,

2.to begin with

3.for one thing,

4. The main reason is…

5.in addition,

1.for example,   

2.for instance,

3.therefore,

4.as a result,

5.consequently,