نکات آزمون IELTS برای دستیابی به موفقیت

نکات  آزمون IELTS  برای دستیابی به موفقیت

سیستم آزمون بین المللی زبان انگلیسی  که به عنوان IELTS در سراسر جهان شناخته شده است به عنوان محبوب ترین آزمون برای آزمودن مهارت زبان انگلیسی است. میلیون ها نفر از مردم هر ساله آزمون  IELTS را  می گذرانند و متاسفانه بسیاری از آنها نمره قبولی  و دلخواه خود را کسب  نمی کنند.
اما یکی از موارد در میان شرکت کنندگانی که در IELTS موفق شده اند، مشترک و استثنایی است و آن اعتماد به نفس است! اعتماد به نفس کلید کسب موفقیت در این آزمون است. این وبلاگ که یکی از برگزار کنندگان کلاسهای خصوصی آیلتس در تهران هستند و توسط بهترین مدرس آیلتس اداره می شود به شما می گوید که چگونه اعتماد به نفس باعث ایجاد تفاوت می شود.

 

دانلود پادکست

دانلود پادکست

Attachments:
Download this file (001.ESLPodcast-Part 1 (Int-Adv).pdf)Download[001.ESLPodcast-Part 1]341 kB
Download this file (002.ESLPodcast-Part 1 (Int-Adv).pdf)Download[002.ESLPodcast-Part 1]308 kB
Download this file (003.ESLPodcast-Part 1 (Int-Adv).pdf)Download[003.ESLPodcast-Part 1]305 kB
Download this file (004.ESLPodcast-Part 1 (Int-Adv).pdf)Download[004.ESLPodcast-Part 1]305 kB
Download this file (005.ESLPodcast-Part 1 (Int-Adv).pdf)Download[005.ESLPodcast-Part 1]307 kB
Download this file (006.ESLPodcast-Part 1 (Int-Adv).pdf)Download[006.ESLPodcast-Part 1]313 kB
Download this file (007.ESLPodcast-Part 1 (Int-Adv).pdf)Download[007.ESLPodcast-Part 1]308 kB
Download this file (008.ESLPodcast-Part 1 (Int-Adv).pdf)Download[008.ESLPodcast-Part 1]310 kB
Download this file (009.ESLPodcast-Part 1 (Int-Adv).pdf)Download[009.ESLPodcast-Part 1]308 kB
Download this file (010.ESLPodcast-Part 1 (Int-Adv).pdf)Download[010.ESLPodcast-Part 1]308 kB
Download this file (011.ESLPodcast-Part 1 (Int-Adv).pdf)Download[011.ESLPodcast-Part 1]304 kB
Download this file (012.ESLPodcast-Part 1 (Int-Adv).pdf)Download[012.ESLPodcast-Part 1]304 kB
Download this file (013.ESLPodcast-Part 1 (Int-Adv).pdf)Download[013.ESLPodcast-Part 1]305 kB
Download this file (014.ESLPodcast-Part 1 (Int-Adv).pdf)Download[014.ESLPodcast-Part 1]307 kB
Download this file (015.ESLPodcast-Part 1 (Int-Adv).pdf)Download[015.ESLPodcast-Part 1]347 kB
Download this file (016.ESLPodcast-Part 1 (Int-Adv).pdf)Download[016.ESLPodcast-Part 1]305 kB
Download this file (017.ESLPodcast-Part 1 (Int-Adv).pdf)Download[017.ESLPodcast-Part 1]424 kB
Download this file (018.ESLPodcast-Part 1 (Int-Adv).pdf)Download[018.ESLPodcast-Part 1]342 kB
Download this file (019.ESLPodcast-Part 1 (Int-Adv).pdf)Download[019.ESLPodcast-Part 1]348 kB
Download this file (020.ESLPodcast-Part 1 (Int-Adv).pdf)Download[020.ESLPodcast-Part 1]303 kB
1 2