آزمون Speaking سلپیپ (CELPIP)

قسمت چهارم آزمون سلپیپ (CELPIP)

آزمون صحبت کردن (SPEAKING) و بخش های آن

قسمت صحبت کردن (speaking) آزمون سلپیپ, برای سنجیدن و ارزیابی مهارت صحبت کردن شما در زبان انگلیسی است.

در یک کشور انگلیسی زبان, ممکن است از شما خواسته شود تا به طور فعال در یک موقعیت کاری و یا اجتماعی متنوع بتوانید شرکت داشته باشید. ممکن است لازم شود تا شما درباره ی ایده ها, نظرات, و یا احساسات و تاثیرات رفتار دوستان خود, خانواده و یا همکاران بخواهید صحبت کنید.

آزمون صحبت کردن (speaking) مقدار توانایی شما را در انجام این کار (یعنی صحبت کردن, گفتگو, مکالمه, بیان کردن اظهار نظر و پیشنهاد و غیره) مورد سنجش و ارزیابی قرار میدهد.

آزمون Writing سلپیپ (CELPIP)

قسمت سوم آزمون سلپیپ (Celpip)

آزمون نوشتاری (Writing)

آزمون نوشتاری یا همان رایتینگ آزمون سلپیپ, شامل دو تکلیف برای انجام دادن می باشد که برای ارزیابی چگونگی ارتباط برقرار کردن شما از طریق نوشتن در موقعیت های روزانه طراحی شده است.

به عنوان مثال, اگر شما یک رایانه (کامپیوتر) خریده باشید و بعد متوجه شوید که آن به درستی کار نمی کند, آیا شما قادر به توضیح دادن مشکل خود در یک ایمیل (و یا نامه) و قانع کردن شرکتی که از آن خریداری کرده اید برای حل کردن مشکل خود خواهید بود؟ اگر رئیس شما به شما برنامه زمان بندی دو کار جدید بدهد, آیا میتوانید به طور تاثیرگذاری انتخاب خود را با نوشتن توضیح دهید؟

آزمون Reading سلپیپ (CELPIP)

قسمت دوم آزمون سلپیپ (CELPIP)

بخش خواندن (Reading) آزمون

آزمون خواندن, چگونگی درک شما را از خواندن هر متنی که به صورت شخصی , اجتماعی و یا کاری باشد میخوانید را مورد سنجش و ارزیابی قرار میدهد. 

اینکه آیا مهارت خواندن شما, به شما در درک وسیع مطالب و موضوعات مختلف و متنوع, پیام های ایمیل, نمودار ها, نامه نگاری های شخصی و کاری و یا متن های مفید کمک میکند ؟

آیا میتوانید برخی از نظرات مختلفی را که در متن های کوتاه ارائه شده است را تشخیص دهید و یا تفسیر کنید؟

آزمون Listening سلپیپ (Celpip)

قسمت اول آزمون CELPIP : Listening و بخش های اصلی آن

 

گوش کردن آزمون سلپیپ, چگونگی درک شما را از زبان انگلیسی که در مکالمات روزمره به کار میرود, مورد سنجش و ارزیابی قرار میدهد.

به طور مثال, زمانی که مردم, پیشنهادات, انتقادات و نظرات خود را در موقعیت های کاری بیان میکنند, به چه اندازه شما متوجه صحبت های آنها می شوید ؟

و یا, آیا میتوانید از مهارت های گوش کردنتان در ارائه ی پاسخ های مناسب, نظرات و یا پیشنهادات خود استفاده کنید؟

آمادگی آزمون PTE جنرال (General)

نکات آمادگی برای آزمون PTE  جنرال (عمومی)

- به موقع و زود بر سر جلسه ی امتحان برسید. اگر عجله کنید بر نحوه ی اجرای شما تاثیر خواهد گذاشت.

- با جملات کامل, حروف بزرگ و توقف کامل بنویسید. شما با گذاشتن علامت های نشان گذاری شده ی بی جا (مانند علامت تعجب) نمره از دست خواهید داد.

- کلمات بسیاری را که می شنوید و یا می خوانید, تکرار نکنید. سعی کنید آنها را توضیح دهید.

- وقتی پاسخ سوالات چند گزینه ای را می زنید از انتخاب پاسخ های خود مطمئن باشید, پاسخ تکالیف چند گزینه ای (خواندن  Reading و گوش کردن Listening ) و هایلایت کردن کلمات اشتباه (در گوش کردن Listening), زیرا شما برای هر پاسخ اشتباه نمره از دست خواهید داد.

1 2 3 4