آزمون Speaking سلپیپ (CELPIP)

قسمت چهارم آزمون سلپیپ (CELPIP)

آزمون صحبت کردن (SPEAKING) و بخش های آن

قسمت صحبت کردن (speaking) آزمون سلپیپ, برای سنجیدن و ارزیابی مهارت صحبت کردن شما در زبان انگلیسی است.

در یک کشور انگلیسی زبان, ممکن است از شما خواسته شود تا به طور فعال در یک موقعیت کاری و یا اجتماعی متنوع بتوانید شرکت داشته باشید. ممکن است لازم شود تا شما درباره ی ایده ها, نظرات, و یا احساسات و تاثیرات رفتار دوستان خود, خانواده و یا همکاران بخواهید صحبت کنید.

آزمون صحبت کردن (speaking) مقدار توانایی شما را در انجام این کار (یعنی صحبت کردن, گفتگو, مکالمه, بیان کردن اظهار نظر و پیشنهاد و غیره) مورد سنجش و ارزیابی قرار میدهد.

9 تکلیف در آزمون صحبت کردن (speaking) سلپیپ وجود دارد. در هر یک از قسمت ها, شما یک اعلان (تکلیف) بر روی صفحه ی نمایشگر (مانیتور) خواهید دید, پاسخ خود را آماده کنید, و سپس پاسخ خود را از طریق میکروفونی که به هدفون شما متصل است ضبط کنید. شما اعلان را نخواهید شنید, بعضی اوقات اعلان و یا سوال مورد نظر شامل یک عکس و یا یک نمودار است, که شما باید هنگامی که پاسخ خود را شروع به ضبط میکنید درباره ی آن صحبت کنید.

شما حداقل دارای 20 دقیقه برای کامل کردن تمام 9 تکلیف در آزمون صحبت کردن (speaking) سلپیپ زمان خواهید داشت.

آزمون صحبت کردن (Speaking) : 20 دقیقه

اولین قسمت از تکالیف

نوع تکلیف : تکلیف تمرینی

در این تکلیف شما تنها صحبت کردن در داخل میکروفون خود را تمرین میکنید و به این بخش, نمره ای تعلق نمیگیرد.

در این بخش, شما به مدت 30 ثانیه آماده میشوید و بعد به مدت 60 ثانیه صحبت میکنید.

 

تکلیف اول : نصیحت و یا پیشنهاد

در این تکلیف شما باید به شخصی کمک کنید تا تصمیمی بگیرد و یا برای چیزی آماده شود.

در این بخش, شما به مدت 30 ثانیه آماده میشوید و بعد به مدت 90 ثانیه صحبت میکنید.

 

تکلیف دوم : صحبت کردن درباره ی یک تجربه ی شخصی

یک داستان درباره ی یک تجربه ی گذشته تعریف کنید.

در این بخش, شما به مدت 30 ثانیه آماده میشوید و بعد به مدت 60 ثانیه صحبت میکنید.

 

تکلیف سوم : یک صحنه را توصیف کنید

به یک تصویر نگاه کنید و بعد اتفاقی که در آن تصویر در حال رخ دادن است را توصیف کنید.

در این بخش, شما به مدت 30 ثانیه آماده میشوید و بعد به مدت 60 ثانیه صحبت میکنید.

 

تکلیف چهارم : پیش بینی کردن

به چند تصویر نگاه کنید و توصیف کنید که فکر میکنید چه اتفاقی ممکن است در تصویر رخ دهد.

در این بخش, شما به مدت 30 ثانیه آماده میشوید و بعد به مدت 60 ثانیه صحبت میکنید.

 

تکلیف پنجم قسمت اول : مقایسه و متقاعد کردن

در این تکلیف باید از میان دو انتخاب شبیه به هم , یکی از آنها را انتخاب کنید.

در این بخش, شما به مدت 60 ثانیه آماده میشوید.

 

تکلیف پنجم, قسمت دوم : مقایسه و متقاعد کردن

 و در این بخش باید شخصی را متقاعد کنید تا با انتخابی که شما کرده اید موافقت کند.

شما به مدت 60 ثانیه آماده میشوید و بعد به مدت 60 ثانیه صحبت میکنید.

 

تکلیف ششم : مقابله با یک موقعیت دشوار

در این بخش شما باید یک راه حل و یا یک تصمیم گیری را به دوست خود, یک عضو از خانواده و یا یک همکارتوضیح دهید.

در این بخش, شما به مدت 60 ثانیه آماده شده و بعد به مدت 60 ثانیه صحبت میکنید.

 

تکلیف هفتم : توضیح و توجیح نظرات

در این بخش شما باید توضیح دهید که چرا با یک موقعیت موافق و یا مخالف هستید.

در این بخش, شما به مدت 30 ثانیه آماده شده و بعد باید به مدت 90 ثانیه صحبت کنید.

 

تکلیف هشتم : توصیف یک موقعیت غیرعادی

در این بخش شما باید یک تصویر از یک مورد غیر طبیعی و یا یک موقعیت غیر عادی را برای شخصی که نمیتواند تصویر را ببیند توصیف کنید.

در این بخش, شما باید به مدت 30 ثانیه آماده شوید و بعد به مدت 60 ثانیه صحبت کنید.

"زمان صحبت کردن" در آزمون به "زمان ضبط کردن" نامیده میشود.

 

سنجش و ارزیابی

پاسخهای شما در هنگام آزمون صحبت کردن (Speaking ), زمانی که در داخل میکروفن خود شروع به صحبت میکنید ظبط خواهند شد. سپس پاسخهای شما را دو نفر به عنوان مسئول ارزیابی بررسی خواهند کرد و نمره نهایی شما جمع نمرات ارزیابی آنها میباشد.

مسئولان ارزیابی پاسخهای شما را براساس این چهار موارد بررسی میکنند :

  1. ارتباط/معنا
  2. دامنه ی لغوی (دانش لغات)
  3. توانایی شنیداری/جامع
  4. تکمیل تکالیف

 

انتظارات اجرایی

مسئولان ارزیابی آزمون صحبت کردن (Speaking) سلپیپ عمومی (Celpip-General) برای ارزیابی پاسخ های شما, با دقت به صدای ضبط شده شما گوش خواهند کرد. اینها مواردی هستند که آنها به عنوان ملاک ارزیابی صحبت کردن شما به زبان انگلیسی دانسته و بر طبق آن آزمون شما را ارزیابی کرده و مورد سنجش قرار میدهند.

  1. ارتباط/معنایی : یک پیام واضح, متمرکزانه و مرتب شده ارائه دهید. تا جایی که میتوانید صریح باشید.
  2. دامنه ی لغوی (دانش لغات) : کلمات و واژه هایی را انتخاب کنید که صراحت و درستی استفاده از دامنه وسیع لغات شما را به اثبات برساند, کلمات و عبارات را به طور عادی به کار ببرید.
  3. توانایی شنیداری/ قابلیت درک: از ساختار زبان جامع ترکیب شه با ریتم, تلفظات, و طرز بیان ( بالا و پایین آوردن به جا در تن صدا) استفاده کنید تا باعث واضح بودن, روان و سلیس بودن, و به راحتی قابل درک و فهم سخنرانی شما شود. برخی مکث کردن ها و یا تردید ها نیز قابل قبول است.
  4. تکمیل تکالیف : تمامی قسمت های صورت سوال را به طور تاثیرگذار و به اندازه ی کافی در مدت زمان داده شده آن را به اتمام برسانید.

برچسب ها: سلپیپ, CELPIP, CELPIP Test, آزمون سلپیپ