ترس ها و ندانسته های آزمون آیلتس

ترس ها و ندانسته های آزمون آیلتس

مشاوره روز آزمون

چه چیزی می توانید انتظار داشته باشید زمانی که از مکان آزمون در شورای بریتانیا بازدید می کنید.پاسخ سوالات  خود را در یافت کنید:

امتحان چقدر زمان می برد؟

جه چیزی جهت حضور در آزمون احتیاج دارم؟

کاربرد های آیلتس

کاربرد های آیلتس

کاربرد های آیلتس در کشورها و مشاغل مختلف

در این مقاله کاربردهای آیلتس در زمینه های مختلف از جمله مهاجرت، کار و ... در کشورهای مختلف از جمله کانادا، استرالیا، انگلستان، نیوزلند را بررسی می نمائیم .

کلاس خصوصی آیلتس

کلاس خصوصی آیلتس

دوره فشرده و کلاس خصوصی آیلتس

 برای بسیاری از متقاضیان کلاس آیلتس که از آمادگی و بهره مندی از سطح زبانی خوب محروم هستند و یا مشکلاتی نظیر محدودیت زمان جهت حضور در کلاسهای گروهی و همچنین یادگیری دوره های آیلتس رادارند بهترین موقعیت برای یادگیری شرکت در کلاس خصوصی آیلتس می باشد که می تواند متناسب با شرایط آنها برگزار شود.

1 2 3 4